Kall-Carrion Trading Sp. z o. o.  sp. k realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców „Rozwój przedsiębiorstwa Kall-Carrion Trading poprzez wykorzystanie zalet designu.”

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa Kall-Carrion Trading poprzez opracowanie nowych projektów wzorniczych, na skutek którego wdrożone zostaną nowe produkty w postaci linii mebli biurowych - Kall Office.

Wartość projektu: 856 080 PLN.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 509 350 PLN.

Projekt zakłada opracowanie projektów wzorniczych, które zostaną wykorzystane do utworzenia nowej linii produktowej mebli biurowych, co stanowić będzie rozszerzenie dotychczasowej oferty Kall Carrion Trading.

Spółka zleciła przeprowadzenie wstępnego audytu wzorniczego, którego wyniki stanowią strategię rozwoju firmy poprzez wykorzystanie profesjonalnego wzornictwa.

Dzięki realizacji projektu zostaną opracowane innowacyjne projekty wzornicze a następnie wytworzone i przetestowane prototypy nowoczesnych mebli biurowych: biurka, fotela biurowego, szafy biurowej, szafki biurowej i stołu konferencyjnego.

Efekty projektu:

• FAZA 1 - audyt wzorniczy (raport z audytu) polegający na weryfikacji potencjału wnioskodawcy i analizie otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, w tym przygotowanie rekomendacji.

• FAZA 2 - strategia wzornicza z briefami projektowymi (strategia wzornicza), jako strategia działań niezbędnych do opracowania nowych projektów wzorniczych, na podstawie diagnozy wzorniczej stworzonej w wyniku przeprowadzonego audytu;

• FAZA 3 - projekty wzornicze, prototypy, wyniki testów oraz wersje produkcyjne innowacyjnych mebli biurowych.

W celu uruchomienia produkcji zostaną zakupione niezbędne maszyny i urządzenia: giętarka beztrzpieniowa, okleiniarka, owijarka do palet i ściana lakiernicza.

W ramach realizacji projektu, w formie profesjonalnych usług doradczych zostanie opracowana strategia wdrożenia nowej linii produktowej na rynek.